Događanja/Skupovi

Thu, 01/28/2016 - 12:30 to Fri, 01/29/2016 - 13:00

Europska kuća – Zagreb, 28.-29. siječnja 2016., u organizaciji Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi u okviru Europske mreže za sigurnost pacijenta i kvalitetu skrbi (European Network for Patient Safety and Quality of Care, PaSQ).

Kotizacije nema, a sudjelovanje na skupu bodovat će se prema pravilniku o trajnoj liječničkoj izobrazbi...